Regio 2 - Brandweer Fryslan (VRF)

Home » Voertuigen » Regio 2 - Brandweer Fryslan (VRF)

De Brandbase is voorzien van een actueel overzicht van voertuigen die in gebruik zijn bij brandweer Nederland. Naast een actueel overzicht is een archief opgenomen in de Brandbase waar alle oude voertuigen uit het verleden zijn opgenomen.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

02-02 Regionaal

02-40 Hollum

02-40 Nes

02-41 Schiermonnikoog

02-42 Anjum

02-42 Dokkum

02-42 Ternaard

02-43 Damwâld

02-43 De Westereen

02-44 Kollum

02-45 Buitenpost

02-45 Drogeham

02-45 Surhuisterveen

02-46 Harlingen

02-47 Vlieland

02-48 Franeker

02-49 Midsland

02-49 West-Terschelling

02-50 Sint Annaparochie

02-51 Marssum

02-51 Menaldum

02-52 Stiens

02-53 Ferwerd

02-53 Hallum

02-54 Bakhuizen

02-54 Balk

02-54 Sloten

02-56 Bolsward

02-56 Heeg

02-56 IJlst

02-56 Koudum

02-56 Makkum

02-56 Parrega

02-57 Sneek

02-57 Stavoren

02-57 Witmarsum

02-57 Workum

02-57 Woudsend

02-60 Mantgum

02-60 Wommels

02-61 Leeuwarden Hoofdpost

02-61 Leeuwarden Noord

02-63 Akkrum

02-63 Grou

02-64 Heerenveen

02-64 Jubbega

02-64 Nieuwehorne

02-64 Tjalleberd

02-65 Joure

02-65 Langweer

02-65 Sint-Nicolaasga

02-66 Echten

02-66 Lemmer

02-67 Noordwolde

02-67 Scherpenzeel

02-67 Wolvega

02-68 Appelscha

02-68 Haulerwijk

02-68 Oldeberkoop

02-68 Oosterwolde

02-69 Beetsterzwaag

02-69 Gorredijk

02-69 Ureterp

02-70 Drachten

02-70 Oudega

02-71 Burgum

02-71 Giekerk

02-XX Airport Ameland

02-XX Bedrijfsbrandweer BASF Heerenveen

02-XX Bedrijfsbrandweer Douwe Egberts Joure

02-XX Bedrijfsbrandweer Philips Drachten

02-XX Vliegveld Drachten