Ontruimingsplan

Home » Brandwiki » Ontruimingsplan
Definitie Ontruimingsplan
Omschrijving Beschrijving van maatregelen en voorzieningen die zijn genomen om in geval van een calamiteit of incident een gebouw te ontruimen, gebaseerd op de NEN 8112. Ontruimingsplattegronden conform NEN 1414 zijn onderdeel van het ontruimingsplan. Zonder ontruimingsplattegronden is het ontruimingsplan niet compleet.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Indien in het bouwwerk een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie aanwezig is bent je verplicht tot het hebben van een ontruimingsplan. Het ontruimingsplan bevat een tekstuele beschrijving van taken en instructies volgens de NEN 8112 voor personeel en bedrijfshulpverlening. Deze instructies zijn afgestemd op de bouwkundige, installatietechnische, organisatie voorzieningen en doelgroep binnen het bouwwerk.

Een ontruimingsplan kan deel uitmaken van het bedrijfsnoodplan van een bedrijf of instelling. Het ontruimingsplan moet een uitneembaar deel zijn van het bedrijfsnoodplan. Het ontruimingsplan is een dynamisch document en moet regelmatig worden getoetst in de praktijk, ten minste één keer per jaar. Ontruimingsplattegronden vormen een belangrijk onderdeel van uw ontruimingsplan, zonder ontruimingsplattegronden kunt je geen goedkeur krijgen van de bevoegde autoriteit. Van elke bouwlaag moet een recente ontruimingsplattegrond volgens NEN 1414, in het ontruimingsplan opgenomen worden.

Bron: BIO brandpreventie

Ontruimingsplan NEN 8112