Ontruimingsplattegrond

Home » Brandwiki » Ontruimingsplattegrond
DefinitieOntruimingsplattegrond
OmschrijvingPlattegrond van een gebouw, fabriek of technische installatie, of gedeelte hiervan, waarop de vluchtroutes en (nood)uitgangen en de locaties van (hand)brandbestrijdingsmiddelen, handbrandmelders en reddingsmiddelen zijn weergegeven. Een ontruimingsplattegrond wordt ook wel: 'vluchtwegplattegrond' of 'evacuatieplattegrond' genoemd. Dit zijn onjuiste termen!

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Een onderliggende eis van het ontruimingsplan zijn ontruimingsplattegronden. Deze moeten zowel bij het ontruimingsplan gevoegd worden als aan de muur in uw bouwwerk hangen. Ontruimingsplattegronden vormen een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan, zonder ontruimingsplattegronden kan je geen goedkeur krijgen van de bevoegde autoriteit. Van elke bouwlaag moet een recente ontruimingsplattegrond volgens NEN1414, in het ontruimingsplan opgenomen worden. De doelstelling van een ontruimingsplattegrond is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw over de vluchtmogelijkheden. Op de plattegrond staat alleen de op de doelgroep afgestemde informatie. De plattegrond moet bijdragen aan het veilig en zelfstandig verlaten van het gebouw. De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie voordat zich een noodsituatie voordoet.

Ontruimingsplattegronden moeten de actuele situatie weergeven en jaarlijks worden gecontroleerd en in nodig herzien. Het verdient vanwege de overzichtelijkheid en duidelijkheid de voorkeur om op de ontruimingsplattegronden alleen de betreffende zaken te vermelden welke betrekking hebben op het ontruimen van het bouwwerk. De ontruimingsplattegronden zijn bedoeld voor de aanwezige in het gebouw en de interne organisatie. De rotatie van de plattegrond moet zo zijn dat het gebouw correspondeert met de positie waarin men zich bevind. De ontruimingsplattegronden moeten zichtbaar en bereikbaar worden gelokaliseerd op punten waar personen de gelegenheid hebben de informatie te bekijk, op iedere bouwlaag en in ieder bouwdeel dient minimaal één ontruimingsplattegrond aanwezig te zijn. De plattegronden moeten vast worden bevestigd, bij voorkeur op een zichthoogte van 160cm.

Bron: BIO brandpreventie

Ontruimingsplattegrond NEN 1414