Zuiverheid

Home » Brandwiki » Zuiverheid
Definitie Zuiverheid
Omschrijving Eigenschap van een geluid die ervoor zorgt dat de informatiedragende onderdelen door een luisteraar kunnen worden onderscheiden. De zuiverheid is gerelateerd aan het ontbreken van alle vormen van vervorming.

De volgende drie soorten vervormingen hebben invloed op het afnemen van de zuiverheid van een spraaksignaal in een elektro-akoestisch systeem
- Amplitudevervorming als gevolg van de niet-lineariteit van elektronische apparatuur en omvormers
- Frequentievervorming als gevolg van het niet-uniform frequentiebereik van omvormers, en de selectieve absorptie van hoge frequenties in de akoestische overdracht van geluid
- Tijdsdomeinvervorming als gevolg van weerkaatsingen en het meetrillen in de akoestische ruimte


Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie