Woningwet

Home » Brandwiki » Woningwet
Definitie Woningwet
Omschrijving Woningwet verwijst naar een drietal opeenvolgende Nederlandse wetten die betrekking hebben op de volkshuisvesting. De eerste wet is de Woningwet 1901 die op 1 augustus 1902 in werking trad. Het doel van de Woningwet was om bouw en bewoning van slechte en ongezonde woningen onmogelijk te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen. Het was de eerste wet omtrent de volkshuisvesting in Nederland. Deze wet werd op 1 juli 1965 vervangen door de Woningwet 1962. Op 1 januari 1992 trad de derde wet, de Woningwet 1991, in werking en verving daardoor de oudere Woningwet 1962.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie