Vuurbelasting

Home » Brandwiki » Vuurbelasting
Definitie Vuurbelasting
Omschrijving Hoeveelheid warmte die vrijkomt per eenheid vloeroppervlakte bij verbranding van alle in een gebouw of een daarin gelegen ruimte aanwezige brandbare materialen.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie