Volledig ontwikkelde brand

Home » Brandwiki » Volledig ontwikkelde brand
Definitie Volledig ontwikkelde brand
Omschrijving Brand waarbij alle brandbare oppervlakken (van de vuurlast of brandstof) binnen een specifieke ruimte deelnemen aan de brand.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie