Verstaanbaarheid

Home » Brandwiki » Verstaanbaarheid
Definitie Verstaanbaarheid
Omschrijving Mate waarin een hoorbaar gesproken bericht kan worden onderscheiden van andere tegelijkertijd aanwezige geluiden en tevens kan worden begrepen. Een bevredigende verstaanbaarheid vereist zowel een voldoende hoorbaarheid als een voldoende zuiverheid.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie