Verrijdbaar blustoestel

Home » Brandwiki » Verrijdbaar blustoestel
Definitie Verrijdbaar blustoestel
Omschrijving Apparaat op wielen bestemd tot het bestrijden van brand dat door eenvoudige handelingen door één persoon kan worden verplaatst, in werking gesteld en gehouden, waarvan de inrichting zo is, dat de bestrijding van brand geschiedt door een zich in het blustoestel bevindende vulling en waarvan de gebruiksklare massa gebruiksklaar meer bedraagt dan 20kg.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie