Vergunning voor het bouwen

Home » Brandwiki » Vergunning voor het bouwen
DefinitieVergunning voor het bouwen
OmschrijvingVergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie