Verblijfplaats

Home » Brandwiki » Verblijfplaats
DefinitieVerblijfplaats
OmschrijvingFysiek begrensde omgeving waarin mensen met eenzelfde doel bijeen zijn. Dit kan zijn het gebouw waar een bedrijf in is gevestigd, maar ook een ‘niet-gebouw’ zoals openbaar
vervoersystemen (bijv. trein, metro) en evenemententerreinen.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie