Uitruktijd

Home » Brandwiki » Uitruktijd
Definitie Uitruktijd
Omschrijving Tijd die nodig is tussen ontvangst van de doormelding naar de alarmcentrale en het vertrek uit de kazerne of post.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie