Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Home » Brandwiki » Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
DefinitieRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
OmschrijvingHet Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Dit doen zij door wetenschappelijk onderzoek en door het verzamelen en toepassen van kennis. Zij brengen rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding. RIVM werkt in opdracht van de overheid, vaak samen met andere (inter)nationale onderzoeks- en kennisinstituten. Bij een uitbraak van een pandemie coördineert het RIVM de bestrijding van de ziekte. Zij stellen een advies op voor het Ministerie van VWS. Uiteindelijk bepaalt het kabinet wat met de gegeven adviezen gebeurt en of maatregelen moeten komen.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

RIVM
Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant