Rapport van Oplevering

Home » Brandwiki » Rapport van Oplevering
DefinitieRapport van Oplevering
OmschrijvingRapport van Oplevering als bedoeld in de brandmeldinstallatie: document van het branddetectiebedrijf waarin een overzicht wordt gegeven van de installatie en wordt vastgelegd, dat de brandmeldinstallatie in bedrijf is en voldoet aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in het Programma van Eisen en tevens dat alle toegepaste componenten en onderdelen van de installatie
voldoen aan de gestelde eisen van kwaliteit en compatibiliteit.

Rapport van Oplevering als bedoeld in de ontruimingsalarminstallatie: document van de leverancier waarin een overzicht wordt gegeven van de installatie en wordt
vastgelegd dat de ontruimingsalarminstallatie in bedrijf is en voldoet aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in het Programma van Eisen en tevens dat alle toegepaste componenten en onderdelen van de installatie voldoen aan de gestelde eisen van kwaliteit en compatibiliteit.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie