Rapport van Onderhoud

Home » Brandwiki » Rapport van Onderhoud
DefinitieRapport van Onderhoud
OmschrijvingRapport van Onderhoud als bedoeld in de brandmeldinstallatie: document van het onderhoudsbedrijf waarin een overzicht wordt gegeven van de installatie en wordt vastgelegd, dat de brandmeldinstallatie is onderhouden conform deze norm, in bedrijf is en nog steeds voldoet aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in het Programma van Eisen.

Rapport van Onderhoud als bedoeld in de ontruimingsalarminstallatie: document van het onderhoudsbedrijf waarin een overzicht wordt gegeven van de installatie en wordt vastgelegd dat de ontruimingsalarminstallatie is onderhouden conform deze norm, in bedrijf is en nog steeds voldoet aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in het Programma van Eisen.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie