Prioriteitsmelding 1

Home » Brandwiki » Prioriteitsmelding 1
DefinitiePrioriteitsmelding 1
OmschrijvingUitruk met spoed. Eenheid is een voorrangsvoertuig, mag gebruikt maken van optische lichts- en geluidssignalen om het incident te bereiken en heeft ontheffing voor vele verboden in het verkeer. De eenheid dient binnen 15 minuten ter plaatse te zijn.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie