Permanente vuurlast

Home » Brandwiki » Permanente vuurlast
Definitie Permanente vuurlast
Omschrijving Netto verbrandingsenergie die vrijkomt bij volledige verbranding van alle relevante materialen die deel uitmaken van de constructieonderdelen.

Product van de permanente vuurbelasting van een ruimte of een groep van ruimten en de volgens NEN 2580 bepaalde netto-vloeroppervlakte van het beschouwde gedeelte van het bouwwerk.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie