Optische rookmelder

Home » Brandwiki » Optische rookmelder
DefinitieOptische rookmelder
OmschrijvingMelder die gevoelig is voor verbrandingsproducten, die de absorptie of reflectie van licht in het infrarode, zichtbare en/of ultraviolette gebied van het elektromagnetische spectrum kunnen beïnvloeden.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie