Oplevering

Home » Brandwiki » Oplevering
Definitie Oplevering
Omschrijving Oplevering als bedoeld in de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie: moment waarop de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie operationeel is en de gebruiker vruchtgebruik van de
brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie heeft.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie