Ontruimingsalarminstallatie

Home » Brandwiki » Ontruimingsalarminstallatie
Definitie Ontruimingsalarminstallatie
Omschrijving Een ontruimingsalarminstallatie is een installatie die de mensen in een bouwwerk alarmeert in geval van bijvoorbeeld brand ten behoeve van de ontvluchting.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Het doel van een ontruimingsalarminstallatie is de in het bouwwerk aanwezige personen na het ontdekken van een brand snel te alarmeren zodat een snelle en ordelijke ontruiming van de aanwezige personen kan plaatsvinden.

Een ontruimingsalarminstallatie is een volgens de voorschriften ontworpen, geprojecteerd, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld stelsel van op elkaar afgestemde apparatuur, leidingen en toebehoren van leidingen, die nodig zijn om een snelle, ordelijke personele ontruiming van een bouwwerk en/of buitenruimte te bewerkstelligen.