Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Home » Brandwiki » Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
DefinitieOmgevingsdienst Midden- en West-Brabant
OmschrijvingDe Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving, dat is waar zij voor staan. We leven in een gebied met zware industrie, veel agrarische bedrijven en diverse multinationals. Elke dag opnieuw zet de OMWB zich in om onze leefomgeving te beschermen. Als inwoner kun je bij hun terecht als je overlast ervaart van bedrijven. Denk aan geluid, geur, trillingen of stof.

Dit doen zij door middel van:
- Vergunningen te verlenen, hierop toezicht te houden en (daar waar nodig) te handhaven (gespecialiseerd in toezicht op BRZO bedrijven)
- Metingen en onderzoek in opdracht van gemeente of provincie
- Klachtenintake en -afhandeling milieuklachten
- Ondersteunen hulpdiensten bij calamiteiten

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

OMWB
Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant