Netwerk

Home » Brandwiki » Netwerk
Definitie Netwerk
Omschrijving Samenstel van tot de brandmeldinstallatie behorende componenten, verbonden met elkaar via één of meer transmissiewegen en in staat informatie uit te wisselen. Van het netwerk kunnen ook andere centrales deel uitmaken, zoals een ontruimingsalarmcentrale en een sprinklermeldpaneel.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie