Nationaal Crisis Centrum

Home » Brandwiki » Nationaal Crisis Centrum
Definitie Nationaal Crisis Centrum
Omschrijving In Nederland wordt een crisis in de meeste gevallen opgevangen door de lokale of regionale autoriteiten zoals de gemeente of veiligheidsregio. Bij een regio-overstijgende of nationale crisis zoals een terroristische aanslag of een grieppandemie heeft de rijksoverheid een belangrijke rol. Het NCC, oftewel het Nationaal Crisis Centrum ondersteunt de besluitvorming bij een (dreigende) crisis. Tijdens een crisis is het NCC daarmee voor veiligheidsregio’s, departementen en een groot aantal andere partners een informatieknooppunt. Het Nationaal Crisis Centrum geeft advies bij nationale evenementen en werken (mee) aan planvorming.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

NCC
Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant