Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Home » Brandwiki » Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
DefinitieNationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
OmschrijvingDe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. De NCTV beschermt belangen, versterkt weerbaarheid en signaleert dreigingen. De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid, crisisbeheersing en statelijke dreigingen.

De NCTV geeft invulling aan de coördinatie en besluitvorming van maatregelen en voorzieningen die de Rijksoverheid treft. Het Nationaal Crisiscentrum van de NCTV vervult de functie van interdepartementaal coördinatiecentrum en ondersteunt de nationale crisisstructuur. Hier wordt onder meer de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCB) voorbereid. Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) fungeert tijdens de crisis als informatieknooppunt voor de Rijksoverheid op het gebied van pers- en publiekscommunicatie.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

NCTV
Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant