Loopafstand

Home » Brandwiki » Loopafstand
Definitie Loopafstand
Omschrijving Afstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare lijn tussen twee punten, waarover op een afstand van ten minste 0,3 meter van constructieonderdelen kan worden gelopen en waarbij de loopafstand over een trap samenvalt met de klimlijn.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie