Lineaire thermische melder

Home » Brandwiki » Lineaire thermische melder
DefinitieLineaire thermische melder
OmschrijvingMelder die reageert op een temperatuursverhoging in de nabijheid van een continue verbinding. Een lineaire thermische melder kan uit een sensoreenheid, een sensorelement en
functionele eenheden bestaan.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie