Lineaire thermische melder

Home » Brandwiki » Lineaire thermische melder
Definitie Lineaire thermische melder
Omschrijving Melder die reageert op een temperatuursverhoging in de nabijheid van een continue verbinding. Een lineaire thermische melder kan uit een sensoreenheid, een sensorelement en
functionele eenheden bestaan.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie