Lengte

Home » Brandwiki » Lengte
Definitie Lengte
Omschrijving Lengte is de grootste afmeting van een object (de grootste afstand tussen twee punten). De lengte wordt gemeten in verschillende eenheden. Wereldwijd zijn de eenheden van het metrieke stelsel het meeste in gebruik. Dit zijn van groot naar klein onder andere de kilometer (km), hectometer (hm), decameter (dam), meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm) en millimeter (mm).

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Kilometer
Een kilometer (symbool km) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, een lengte van 1000 meter.

Hectometer
Een hectometer (symbool hm) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, een lengte van 100 meter.

Decameter
Een decameter (symbool dam) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, een lengte van 10 meter.

Meter
Een meter (symbool m) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, een lengte van 1 meter en de eenheid voor lengte.

Decimeter
Een decimeter (symbool dm) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, een lengte van 0,1 meter = 100 millimeter.

Centimeter
Een centimeter (symbool cm) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, een lengte van 0,01 meter = 10 mm.

Millimeter
Een millimeter (symbool mm) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, een lengte van 0,001 meter = 1 mm. Lengtemaat met de grootte van een duizendste deel van een meter.

Micrometer
Een micrometer (symbool µm) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, een lengte van 0,000.001 meter, een miljoenste deel van een meter of een duizendste deel van een millimeter.

Nanometer
Een nanometer (symbool nm) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, een lengte van 0,000.000.001 meter, een miljardste deel van een meter.

Picometer
Een picometer (symbool pm) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, een lengte van 0,000.000.000.001 meter.

Indien een eenheid omgerekend moet worden zal bij het groter worden van de eenheid (van meter naar kilometer) gedeeld moeten worden. Andersom zal bij het kleiner worden van de eenheid (van meter naar pico) vermenigvuldigd moeten worden.

Factor in MNaamSymbool
10 3 - (1.000)Kilometerkm
10 2 - (100)Hectometerhm
10 1 - (10)Decameterdam
1Meterm
10 -1 - (0,1)Decimeterdm
10 -2 - (0,01)Centimetercm
10 -3 - (0,001)Millimetermm
10 -6 - (0,000.001)Micrometerµm
10 -9 - (0,000.000.001)Nanometernm
10 -12 - (0,000.000.000.001)Picometerpm