Leefzone

Home » Brandwiki » Leefzone
Definitie Leefzone
Omschrijving Gedeelte van een verblijfsgebied waarbij de ruimte gelegen binnen 1 meter van een uitwendige scheidingsconstructie, binnen 0,2 meter van een inwendige scheidingsconstructie en hoger gelegen dan 1,8 meter boven de vloer buiten beschouwing blijft.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie