Klimlijn

Home » Brandwiki » Klimlijn
Definitie Klimlijn
Omschrijving Denkbeeldige, vloeiend verlopende lijn die de voorkanten van de treden van een trap met elkaar verbindt.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

De klimlijn geeft een denkbeeldige route weer die personen over de trap volgen. Een aantal voorschriften die betrekking hebben op de beloopbaarheid van een trap zijn aan deze klimlijn gerelateerd, bijvoorbeeld de breedte van het tredevlak.