Interregionaal Beleidsteam

Home » Brandwiki » Interregionaal Beleidsteam
DefinitieInterregionaal Beleidsteam
OmschrijvingHet Interregionaal Beleidsteam is onderdeel van de Landelijke Crisisbeheersingsstructuur. Het IRBT bestaat uit drie voorzitters van een Veiligheidsregio, de eenheidsleiding van de politie en de hoofdofficier van justitie. Zij worden bijgestaan door adviseurs. Dit zijn de directeur van een Veiligheidsregio, de directeur Publieke Gezondheid, een strategische adviseur, communicatie-adviseur, informatiemanager en de interregionaal operationeel leider. Samen vormen zij het IRBT.

Wanneer sprake is van een ramp of crisis die zich uitstrekt over meer dan één veiligheidsregio dan komt het IRBT bij elkaar. In het IRBT stemmen de voorzitters gezamenlijk af over de te volgen strategie rondom de ramp of crisis. Normaal gesproken wordt eerst een GRIP-5 afgekondigd door de drie voorzitters om het IRBT bij elkaar te laten komen.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

IRBT
Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant