Hoorbaarheid

Home » Brandwiki » Hoorbaarheid
Definitie Hoorbaarheid
Omschrijving Mate waarin een bericht kan worden gehoord tussen andere tegelijkertijd aanwezige geluiden. Voor een objectieve analyse van het begrip hoorbaarheid wordt bijvoorbeeld, bij toepassing van de STI-methode volgens NEN-EN-IEC 60268-16, rekening gehouden met de relatieve luidheid en frequentie-inhoud van het bericht in relatie met andere tegelijkertijd aanwezige geluiden.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie