Hoofd Informatie Geneeskundig Zorg

Home » Brandwiki » Hoofd Informatie Geneeskundig Zorg
Definitie Hoofd Informatie Geneeskundig Zorg
Omschrijving Het Hoofd Informatie Geneeskundig Zorg heeft namens de GHOR contact met de informatiecoördinatoren van de ketenpartners, zoals de ziekenhuizen, ambulance dienst, huisartsenpost en GGD. De rol van de Hoofd Informatie Geneeskundig Zorg is om informatiecoördinatoren van de zorgorganisaties van relevante informatie te voorzien over de ramp/crisis en de gevolgen hiervan. Anderzijds kan de informatiecoördinator van de zorgorganisaties de Hoofd Informatie Geneeskundig Zorg informatie geven over de zorginstelling die voor de GHOR relevant is voor bijvoorbeeld het nemen van beslissingen of te kunnen delen met multidisciplinaire partners.

Crisiscommunicatie en informatiemanagement zijn cruciaal tijdens een ramp/crisis. Via onder andere het landelijk crisis management systeem (LCMS) houden de partners elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en delen zij relevante informatie. Dit helpt om zowel binnen de geneeskundig keten als multidisciplinair de beeld-, oordeels- en besluitvorming beter te laten verlopen.

De GHOR en zorgpartners werken netcentrisch voor het delen van informatie, dit is een manier om vanuit één en het zelfde beeld te werken, om zo snel mogelijk actuele informatie met elkaar te delen. De informatie wordt online uitgewisseld.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

HIN
Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant