Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

Home » Brandwiki » Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Definitie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Omschrijving Eén van de partners waar door de veiligheidsregio's nauw mee samen wordt gewerkt is de GHOR, oftewel geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Samenwerken is bij kleine dagelijks voorkomende incidenten al belangrijk maar zeker bij grote incidenten en rampen aangezien daar nog meer hulpverleners en geneeskundige diensten bij betrokken zijn. Het GHOR stuurt die diensten aan en coördineert de samenwerking tussen alle betrokken hulpverleningsdiensten, inclusief vrijwilligersorganisaties zoals het Nederlandse Rode Kruis.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

GHOR
Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant