Gebruiker

Home » Brandwiki » Gebruiker
Definitie Gebruiker
Omschrijving Gebruiker als bedoeld in de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie: verantwoordelijke persoon voor het beheer van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie of de eigenaar van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie