Doormeldapparatuur voor storingsmeldingen

Home » Brandwiki » Doormeldapparatuur voor storingsmeldingen
Definitie Doormeldapparatuur voor storingsmeldingen
Omschrijving Apparatuur die, nadat een signaal van een brandmeldcentrale is ontvangen, een storingsmelding doorgeeft naar een ontvangststation voor storingen. In de praktijk wordt ook wel gesproken over een doormeldeenheid, hoofdmelder en automatische telefoonkiezer. Niet bedoeld wordt het relais of een andere interface in de brandmeldcentrale.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie