Differentiaalmelder

Home » Brandwiki » Differentiaalmelder
Definitie Differentiaalmelder
Omschrijving Mmelder die een alarm initieert, wanneer de mate van verandering van het gemeten verschijnsel gerelateerd aan de tijd gedurende een zekere tijd een bepaalde waarde overschrijdt.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie