Detectiezone

Home » Brandwiki » Detectiezone
Definitie Detectiezone
Omschrijving Geografisch deel van het bouwwerk waarin één of meer melders en/of andere elementen zijn geïnstalleerd en waarvoor een afzonderlijke plaatsbepaling wordt gegeven.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie