Certificatieschema brandmeldinstallaties – Installeren

Home » Brandwiki » Certificatieschema brandmeldinstallaties – Installeren
Definitie Certificatieschema brandmeldinstallaties - Installeren
Omschrijving Het certificatieschema is gericht op het certificeren volgens NEN-EN ISO/IEC 17065 van brandmeldinstallaties, om daarmee aan te tonen dat de geleverde installatie voldoet aan de voorschriften in NEN 2535.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie