Celfunctie

Home » Brandwiki » Celfunctie
Definitie Celfunctie
Omschrijving Gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Een celfunctie is een gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen. Een celfunctie kan voorkomen in penitentiaire inrichtingen, detentiecentra, jeugd- en TBS-inrichtingen, gesloten afdelingen van opvang- en uitzetcentra, politiebureaus en bij isoleercellen in de geestelijke gezondheidszorg. In een celfunctie liggen twee of meer cellen die zijn aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersroute. Zie ook de bij het derde lid opgenomen toelichting op het begrip “cel”.