Brandwerendheid betrokken op de warmtestraling (W)

Home » Brandwiki » Brandwerendheid betrokken op de warmtestraling (W)
DefinitieBrandwerendheid betrokken op de warmtestraling (W)
OmschrijvingVermogen van een scheidingsconstructie of onderdeel daarvan om bij thermische belasting door brand aan een zijde gedurende een bepaalde tijdsduur de warmtestralingsflux aan de niet-verhitte zijde zodanig te reduceren dat brand aan de niet-verhitte zijde wordt voorkomen en personen nabij de niet-verhitte zijde voldoende worden beschermd.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie