Brandwerendheid betrokken op de thermische isolatie (I)

Home » Brandwiki » Brandwerendheid betrokken op de thermische isolatie (I)
Definitie Brandwerendheid betrokken op de thermische isolatie (I)
Omschrijving Vermogen van een scheidingsconstructie of onderdeel daarvan om bij thermische belasting door brand aan een zijde gedurende een bepaalde tijdsduur warmtetransport door de scheidingsconstructie te belemmeren, te voorkomen dat brand aan de niet-verhitte zijde ontstaat, en personen nabij de niet-verhitte zijde voldoende te beschermen.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie