Brandwerendheid betrokken op de draagkracht (R)

Home » Brandwiki » Brandwerendheid betrokken op de draagkracht (R)
Definitie Brandwerendheid betrokken op de draagkracht (R)
Omschrijving Vermogen van een constructie of onderdeel daarvan om bij thermische belasting door brand gedurende een gegeven tijdsduur de onder brandcondities geldende mechanische belastingen te kunnen dragen, zonder verlies van stabiliteit.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie