Brandmeldinstallatie

Home » Brandwiki » Brandmeldinstallatie
Definitie Brandmeldinstallatie
Omschrijving Installatie, die bestaat uit een samenstel van onderdelen en die in staat is om branden te detecteren, te signaleren en passende acties te initiëren.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

Een brandmeldinstallatie in een gebouw heeft tot doel een begin van brand in een dusdanig stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren, dat het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier, inventaris, gebouw en milieu veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade worden beperkt respectievelijk voorkomen.

De brandmeldinstallatie heeft daarnaast tot doel om intern een speciale groep van personen zoals de bedrijfshulpverlening en/of extern de brandbestrijdingsorganisatie te alarmeren. De intern gealarmeerde personen kunnen in afwachting van de brandweer reeds met de redding en blussing een aanvang nemen.