Brandklasse A

Home » Brandwiki » Brandklasse A
Definitie Brandklasse A
Omschrijving Branden van vaste stoffen van doorgaans organische oorsprong, die in het algemeen onder gloedvorming verbranden.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie