Beschadiging

Home » Brandwiki » Beschadiging
Definitie Beschadiging
Omschrijving Beschadiging als bedoeld in de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie: fysieke onvolkomenheid van een onderdeel van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, die de
systeembeschikbaarheid beïnvloedt.

Voorbeelden van beschadigingen die de systeembeschikbaarheid kunnen beïnvloeden zijn bijvoorbeeld schilderwerk op de melders, vervorming van apparatuur, beschadiging van elektrische verbindingsleidingen en de gevolgen van natuurverschijnselen die niet direct hebben geleid tot een storing of zichtbare defecten.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie