Basisnetroute

Home » Brandwiki » Basisnetroute
Definitie Basisnetroute
Omschrijving Basisnetroute als bedoeld in het Besluit externe veiligheid transportroutes.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie

In de definities van basisnetroute en plasbrandaandachtsgebied is de verwijzing naar “Besluit transportroutes externe veiligheid bij Staatsblad 2014, 51” vervangen door een verwijzing naar de nieuwe naam van dat besluit: Besluit externe veiligheid transportroutes.