Automatische doormelding

Home » Brandwiki » Automatische doormelding
Definitie Automatische doormelding
Omschrijving Voorziening voor de automatische overdracht van een brandmelding van een brandbeveiligingsinstallatie naar een particuliere alarmcentrale (PAC) of een Regionale Alarm Centrale (RAC) waarbij over de doormelding van PAC naar RAC afstemming met de lokale bevoegde autoriteit moet plaatsvinden.

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie