VROM

Home » Afkortingen » VROM
Afkorting VROM
Omschrijving Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie