VR

Home » Afkortingen » VR
Afkorting VR
Omschrijving Veiligheidsregio

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie