PT

Home » Afkortingen » PT
Afkorting PT
Omschrijving Portofoon

Foto's, correcties en/of aanvullingen stuur een mail naar de redactie